Svensk politi har skjult flere tusen hendelser på asylmottak

Det inkluderer vold, bombetrusler og voldtekter som er klassifisert under koden 291.

Det er Svenska Dagbladet som skriver at det svenske politiet har skjult informasjon om flere tusen ulike hendelser ved asylmottak om alt fra bombetrusler og voldtekter til hendelser om psykisk sykdom.

I løpet av fire måneder skal det blant annet vært snakk om 450 rapporter om bråk, 559 tilfeller av vold, 194 trussel-hendelser, fire voldtekter og to bombetrusler.

Alt dette har det altså ikke blitt gitt ut noen informasjon om til offentligheten.

Tilsammen er det snakk om over 5000 hendelser. Ikke alle disse hendelsene gjelder kriminalitet. Noe gjelder sykdom, og andre gjelder automatiske brannalarmer. I tillegg er blant annet 869 kontroller av personer og kjøretøy samt 912 «overvåkingsoppdrag» registrert, og hemmeligholdt.

Det er snakk om hendelser på asylmottak over helelandet.

Click here to read the complete article