Svensk terrorforsker: – Situasjonen er katastrofal

Politiinspektør i region Stockholm Lars Alvarsjö roper et kraftig varsku om at det svenske rettsystemet – som er en grunnpillar i det demokratiske samfunnet – er i ferd med å bryte sammen. I et innlegg i Svenska Dagbladet skriver politiinspektøren at den enorme tilstrømningen av asylsøkere, kriminelle bander og religiøs ekstremisme har strukket svensk politi til bristepunktet. Forsker på terrorisme og radikalisering ved det svenske forsvarsakademiet Magnus Ranstorp er enig i politiets vurdering og mener at situasjonen Sverige befinner seg i er katastrofal. Han tror imidlertid ikke at politiets advarsel vil gjøre tilstrekkelig inntrykk på den politiske ledelsen. – I de verste områdene har ekstremister overtatt, mens svenskene står som apatiske tilskuere og ser på. Hele rettsfølelsen og tryggheten er truet av at politiet er ved å bukke under og det ser bare ut til å bli verre, sier han.

Politiinspektør i region Stockholm Lars Alvarsjö roper et kraftig varsku om at det svenske rettsystemet – som er en grunnpillar i det demokratiske samfunnet – er i ferd med å bryte sammen. I et innlegg i Svenska Dagbladet skriver politiinspektøren at den enorme tilstrømningen av asylsøkere, kriminelle bander og religiøs ekstremisme har strukket svensk politi til bristepunktet.

– I noen områder er det hverdag at politiet møtes med stenkast og molotovcocktails, skriver Alvarsjö.

Forsker på terrorisme og radikalisering ved det svenske forsvarsakademiet Magnus Ranstorp er enig i politiets vurdering og mener at situasjonen Sverige befinner seg i er katastrofal. Han tror imidlertid ikke at politiets advarsel vil gjøre tilstrekkelig inntrykk på den politiske ledelsen.

– I de verste områdene har ekstremister overtatt, mens svenskene står som apatiske tilskuere og ser på. Hele rettsfølelsen og tryggheten er truet av at politiet er ved å bukke under og det ser bare ut til å bli verre, sier Ranstorp til Kristeligt Dagblad.

Problemene er et resultat av årtiers avvisning av problemene i innvandrertette bydeler og forsteder. Disse områdene er preget av høy arbeidsledighet og lavt utdannelsesnivå. Kriminalitet og radikalisering blomstrer.

Ranstorp mener politiets situasjon er et symptom på et større samfunnsproblem. Eliten og alminnelige mennesker vil av ideologiske årsaker ikke innse hva som er i ferd med å skje:

”Politiets situation er et symptom på et større samfundsproblem, hvor kløfterne er blevet enorme, men det betyder ikke, at der bliver reageret. De almindelige svenskere sidder i centrum af storbyerne og nægter at se, hvad der sker, for i deres verdensbillede er der ingen problemer,” siger han.

Utviklingen av parallellsamfunn har kommet farlig langt i Sverige. Nationella operative avdelningen (Noa) – svenskenes svar på Kripos – har kartlagt hele 52 områder eller bydeler i Sverige som betegnes som «lovløse, farlige og utsatte steder». 20 av dem befinner seg i Stockholm.

Men allerede i oktober 2014 oppgraderte det svenske Rikskriminalpolitiet boligområdene hvor de ikke lenger kan opprettholde lov og orden til 55. – Vi holder på å miste grepet, sa etterforskningsleder Jacob Ekström om saken. Forsker og enhetssjef ved avdelingen for øknomisk og organisert kriminalitet på Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Lars Korsell, bekreftet eksistensen av «enklaver hvor svensk lov ikke lenger gjelder».

Arbeidsforholdene for øvrig tjenestepersonell er ikke stort bedre. For ambulansepersonellets vedkommende er det blitt så ille at Ambulanseforbundet ved ordfører Henrik Johansson faktisk har krevd militærutrustning for de ansatte. Slik utrustning inkluderer blant annet hjelm, skuddsikker vest og gassmaske. Senest i januar gjentok Johansen oppfordringen om å snarest etablere en reell beredskap mot det han beskriver som «den økende graden av strukturelle trusler og vold».

Click here to read the complete article