Svenska kärnkraftverk höjer säkerheten

Efter terrordåden i Bryssel skärps säkerheten kring de svenska kärnkraftverken.

Säkerhetspolisen vill inte berätta om hotbilden.

– Det skulle avslöja vad vi känner till om ett eventuellt hot, säger Fredrik Milder på Säpo press.

På onsdagen kom uppgifter om att terroristerna som detonerade sina bomber i Bryssel kan ha haft andra ondskefulla planer. Belgiska DH avslöjar att terroristbröderna Ibrahim och Khalid El Bakraoui kan ha haft planer på att attackera belgiska kärnkraftverk. De fångades på en övervakningsfilm från en anläggning där man arbetar med kärnkraftutveckling.

En underrättelseexpert uppger för NBC News att de spionerade på en högt uppsatt kärnkraftsforskare i syfte att bygga en smutsig bomb, som sprider radioaktiva ämnen.

Hur det än låg till ska i alla fall militären ha placerat ut 140 soldater vid kärnkraftsanläggningar när de fick kännedom om detta i februari.

Efter tisdagens attacker skickades personal på belgiska kärnkraftverk hem, samtidigt som bevakningen skärptes.

Höjer säkerheten

I Sverige ser myndigheten Svenska kraftnät också över säkerheten kring kärnkraftverken, som tidigare råkat ut för incidenter där obehöriga personer tagit sig in. Till exempel när en grupp aktivister från Greenpeace tog sig in på kärnkraftverket Ringhals 2012.

Säkerhetsskyddschefen Alireza Hafezi bekräftar att man har tagit kontakt med Säpo med anledning av det inträffade i Bryssel, för att höra om de behöver vidta extraordinära åtgärder.

– Vid sådana här tillfällen brukar man höja uppmärksamheten och tillsynen av allmänna platser som receptionsområde och parkeringsplatser. Det är rutin, säger han.

Alireza Hafezi säger till Dagens Nyheter att det enligt Säpo inte finns några hot riktade med svenska kärnkraftverk just nu.

– Så fort de ser någonting som kan kopplas till vår sektor får vi information om det och går ut med direktiv till elföretagen, säger han.

Säkerhetspolisen vill dock själva inte berätta hur hotbilden ser ut.

– Vi går aldrig in på eventuella hotbilder mot platser som kärnkraftverk. Det skulle avslöja vad vi känner till om ett eventuellt hot. Men eventuella hot tas alltid på allvar, säger Fredrik Milder på Säpo press.

Click here to read the complete article