Sverige islamiseres. Brorskapet har slått dype røtter

Det kommer som en bombe i mediene, men det burde ikke være en bombe. At det totalitære Muslimske Brorskapet har etablert seg i Sverige med tentakler nær sagt over det ganske land, har vi som har tatt islam og Brorskapet på alvor gjennom årene, forstått for lengst. De samme totalitære tentaklene har vi i Norge. Brorskapet er den mektigste islamistiske grupperingen i Europa, som med kynisk kløkt har tilranet seg makt gjennom å infiltrere «kulturforeninger» og andre islamske grupperinger. Dette er ingen konspirasjon. Dette er Brorskapets strategi, og resultatet fremkommer i en oppsiktsvekkende svensk rapport.

Etter at boken min, Islam. Den 11. landeplage, så dagens lys i november 2015, har jeg holdt foredrag land og strand rundt. Det har vært stinn brakke og en fantastisk mottagelse av et meget oppegående publikum ved flere anledninger, sist på mandag og onsdag. Flere av møtene har vært lukket, og selv om en ikke har sitatrett fra lukkede møter, skal jeg likevel røpe følgende: Blant publikum på et lukket møte denne uken var det en person med nært kjennskap til Brorskapet og dets bastion, Egypt. Han bekreftet til fulle min fremstilling av Brorskapet som ideologisk «skrekkelig», for å bruke hans benevnelse.

Tålmodig og i det skjulte

Brorskapet er vanskelig å identifisere. Deres mannlige medlemmer er typisk vestlig kledd, har kort skjegg, de er intellektuelle, og meget dyktige til å manipulere oss vestlige/ikke-muslimer ved bruk av «plussord», ord som skal smøre våre hjerter: Dialog, toleranse, respekt, forståelse, demokrati, gjensidighet, – og du kan selv fylle ut den «pene» listen videre.

Den amerikanske terroreksperten Lorenzo Vidino forklarer Brorskapets strategi slik: «Den lange veien mot sharia». Mens salafistene, som Islam Net i Norge, er utålmodige og åpne om sitt mål om et kalifat, jobber Brorskapet for det samme målet, men opererer i kulissene med en stor porsjon tålmodighet. I Norge mener jeg at Brorskapets bastion er sentrert rundt Basim Ghozlan og Rabitamoskeen i Oslo, også kalt Det islamske forbundet. Dette miljøet står nå bak en rekke oppkjøp av eiendommer i Norge, der det etableres moskeer. Tentaklene brer om seg, fra Alta til Drammen, Sandefjord og Larvik. Pengene kommer trolig fra Midtøsten, og våre politikere forstår ikke hva som reiser seg rett foran øynene på dem.

Click here to read the complete article