Sveriges hærsjef: Sverige kan være i krig om noen år

Generalmajor Anders Brännströms advarsel om krig vekker oppsikt i Sverige.

Påstandene fra den svenske hærsjefen er skrevet i en brosjyresom deles ut til forsvarsstaben og myndighetene som skal delta ved Markstridsdagarna i Boden i Norrbotten. I brosjyren skriver Brannström:

«Situasjonen vi opplever i verden rundt oss, og som også framgår av innretningsbeslutningen leder til konklusjonen at vi kan være i krig om noen år. For oss i arméen gjelder det med all kraft vi kan mønstre, å gjennomføre det som framgår av de politiske beslutningene», skriver Brännstrøm.

«Det er mot det bakteppet Markstridsdagarna 2016 skal sees. Det er ett ekstra påtagelig alvor i vår virksomhet nå sammenlignet med tidligere. Alle i arméen og alle som kan støtte oss, må forenes i arbeidet for en bedre krigsevne».

Hærsjefen viser til Riksdagens vedtak om forsvarsmaktens virksomhet 2016-2020, og mener den understreker at «kravet til væpnet stridsevne mot en kvalifisert motstander er gjort tydelig».

Det er ifølge Expressen første gang i nyere at en leder i forsvaret sier at Sverige kan være i krig om noen år.

Talsmann for forsvarskomiteen i den svenske Riksdagen, Allan Widman (L), stiller seg bak generalmajorens alarmerende utspill.

– Min vurdering er at situasjonen nå er så alvorlig at også Sverige, etter mer enn 200 års fred, må forberede oss på væpnede konflikter i vårt nærområde, og konflikter som involverer oss, sier Widman til Expressen.

Click here to read the complete article