Takk til Hege Storhaug

Hege Storhaug har utvilsomt rett. Problemet er religionen islam, dens ideologi og verdigrunnlag.

I avisenes kommentarspalter og på sosiale medier er det for tiden stor debatt om både ytringsfrihet, terrorisme og religiøs fanatisme. Naturlig nok er islam og muslimer igjen i fokus etter terroren både i Paris og København.

Ett menneske som det siste tiåret har vært kompromissløs i sin kamp mot religiøs fanatisme, vold og ekstremisme er Hege Storhaug. Hun har vist oss hva religionen islam har ført til av ekstremisme og undertrykkelse både her i Norge og over alt ellers i verden. Hun fortjener en stor takk for sitt engasjement og sitt forsvar for våre grunnleggende demokratiske rettigheter;  frihet, likhet og menneskeverd.

Jeg er overrasket over de mange usaklige og nedlatende kommentarer som rammer Hege Storhaug og hennes viktige engasjement. Sist ute var Kjetil Rolness, som i sin helgekommentar i Dagbladet (21.02.) uttaler, at han «gremmes over de siste utblåsningene til Per Sandberg og Hege Storhaug, som forveksler nødvendig religions- og innvandringskritikk med uthenging av syndebukker».

Kjetil Rolness er, i likhet med de fleste andre kommentarorer, så opptatt av å være politisk korrekt at hans budskap til slutt blir så ullent, at alle kan tilslutte seg det. Man veier argumenter for og imot, slik at ingen skal føle seg verken krenket eller utstøtt.  Budskapet og meningene blir tilslutt noe politisk svada, uten substans og innhold.

Hege Storhaug derimot, tør å kalle en spade for en spade. Hun våger å gå inn i disse vanskelige temaene med å si, at problemet er selve religionen islam og religionens profet Muhammed.   Det er selvsagt ubehagelig og det er politisk ukorrekt i dagens Norge å være så tydelig. Men Hege Storhaug har utvilsomt rett.

Click here to read the complete article