Tenk om Norges raskest voksende religion Christian Tybring-Gjedde

Hadde hatt et verdisyn som tok avstand fra flere av de frihetsverdier vårt samfunn er bygget på – og det politiske flertallet var positive.

Tenk om landene hvor denne religionen er ledende, hadde praktisert et styresett basert på gudgitte dogmer, absolutter og hellige lover.

Tenk om de hadde sverget til et syn hvor kvinner måtte dekke seg til for å fremstå som ærbare.

Tenk om man i denne religionen bare unntaksvis kunne gifte seg av kjærlighet, og at tvangsgiftermål var utbredt.

Tenk om den religiøse praksisen i disse landene hadde betydd at kvinnene ikke kunne skilles uten samtykke fra en religiøst lærd mann, mens mannen kunne ha fire koner og skilles fra dem når det passet ham.

Tenk om styresettet i disse landene hadde betydd at kvinnens vitnemål i retten kun var verdt halvparten av mannens, og at kvinnen kun arvet en fjerdedel i forhold til mannen.

Homofili kvalifiserer til dødsstraff

Tenk om det i landene denne religionen er ledende, ble benektet at det fantes homofile, og at dersom de likevel skulle dukke opp, så kvalifiserer en slik legning til dødsstraff.

Tenk om man i denne religionen risikerte dødsstraff for å forlate religionen eller å konvertere til en annen religion.

Tenk om verdigrunnlaget i denne religionen var slik at ytrings- og trykkefrihet kun skulle finne sted dersom det ikke fornærmet en antatt profet.

Tenk om det i landene denne religionen er ledende, ble benektet at det fantes homofile,

Tenk om det i flere av disse landene der denne religionen råder, fantes egne religiøse domstoler, og at det ble utmålt straffer som innebar steining, henging og avkapping av hender og føtter.

Tenk om denne religionen hadde en hellig by hvor alle som tilhører en annen tro ble nektet adgang.

Tenk om ledende tilhengere av denne religionen hadde ment at Israel burde fjernes fra kartet, og at jødene er nært beslektet med aper og griser

Click here to read the complete article