Tyskland: Brottsligheten skenar bland migranter

  • Det faktiska antalet brott begångna av migranter i Tyskland 2015 kan överstiga 400 000.
  • Rapporten innefattar inte data från Nordrhein-Westfalen, Tysklands folk- och migrantrikaste delstat. Nordrhein-Westfalens största stad är Köln, där hundratals tyska kvinnor sexattackerades av migranter på nyårsafton.
  • “I åratal har policyn varit att hålla allmänheten ovetande om den faktiska brottssituationen … Medborgarna tas för idioter. Hellre än att berätta sanningen undviker de [statliga myndigheter] att ta ansvar och skyfflar över skulden på medborgarna och polisen.” — André Schulz, ordförande i tyska Kriminalpolisförbundet.
  • 10 procent av de migranter som är på väg från kaoset i Irak och Syrien har nått Europa så här långt: “Mellan åtta och tio miljoner migranter är fortfarande på väg.” — Gerd Müller, utvecklingsminister.

Migranter begick 208 344 brott under 2015, enligt en hemlig polisrapport som läckt till den tyska tidningen Bild. Siffran motsvarar en ökning på 80 procent jämfört med 2014, och runt 570 brott om dagen begångna av migranter, eller 23 brott i timmen, mellan januari och december 2015.

Det faktiska antalet migrantbrott är dock mycket högre, eftersom rapporten, skriven av den Federala kriminalpolisen (Bundeskriminalamt, BKA), bara räknar med uppklarade brott (aufgeklärten Straftaten). Enligt den tyska statistikbyrån Statista klaras bara runt hälften av alla brott som begås i Tyskland upp ett genomsnittligt år (Aufklärungsquote). Detta pekar på att det faktiska antalet brott begångna av migranter i Tyskland 2015 kan överstiga 400 000.

Dessutom innehåller rapporten – “Brott i samband med invandring” (Kriminalität im Kontext von Zuwanderung) – bara data från 13 av Tysklands 16 delstater.

Rapporten innefattar inte data från Nordrhein-Westfalen, Tysklands folk- och migrantrikaste delstat. Nordrhein-Westfalens största stad är Köln, där hundratals tyska kvinnor sexattackerades av migranter på nyårsafton. Det är oklart varför dessa brott inte finns med i rapporten.

Den saknar också uppgifter från Hamburg, Tysklands näst största stad, och Bremen, den näst största staden i Nordtyskland.

Vidare rapporteras många brott inte eller ignoreras medvetet: Makthavare över hela Tyskland har gett polisen uttryckliga order att se mellan fingrarna vad gäller migranters brottslighet, av allt att döma för att undvika att ge invandringskritiska åsikter bränsle.

Enligt rapporten begicks de flesta brotten av migranter från: Syrien (24 procent), Albanien (17 procent), Kosovo (14 procent), Serbien (11 procent), Afghanistan (11 procent), Irak (9 procent), Eritrea (4 procent), Makedonien (4 procent), Pakistan (4 procent) och Nigeria (2 procent).

Det vanligaste brottet bland migranter var stöld (Diebstahl): 85 035 fall 2015, nästan dubbelt så många som 2014 (44 793). På andra plats låg egendomsbrott och förfalskning (Vermögens- und Fälschungsdelikte): 52 167 fall 2015.

Dessutom var migranter under 2015 inblandade i 36 010 rapporterade fall av överfall, misshandel och rån (Rohheitsdelikte: Körperverletzung, Raub, räuberische Erpressung), ungefär dubbelt så många fall som 2014 (18 678). 2015 rapporterades också 28 712 fall där man underlåtit lösa giltig biljett på allmänna transportmedel (Beförderungserschleichung).

1 688 fall av sexuella övergrepp mot kvinnor och barn rapporterades, däribland 458 regelrätta våldtäkter och sexuellt tvång (Vergewaltigungen oder sexuelle Nötigungshandlungen).

Man kan också utläsa av rapporten att migranter misstänktes för 240 mordförsök (Totschlagsversuch) 2015, närapå en dubblering av de 127 fall som anmäldes 2014. I två tredjedelar av fallen var offer och förövare av samma nationalitet. 28 mord rapporterades: Migranter dödade 27 andra migranter, samt en tysk.

Click here to read the complete article