Unnskyld, morfar

Unnskyld, morfar

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir Unnskyld morfar, for at jeg ikke er politiker. Dersom jeg hadde vært politiker så kunne jeg bevilget mer penger til Forsvaret. Mange tror kanskje at vi ikke trenger et sterkt Forsvar. Du vet bedre morfar, du vet hvordan vanskjøtsel og lave forsvarsbudsjetter over flere år gjorde Norge til et lett bytte under andre verdenskrig. Du vet hvordan det var å stå med gammeldagse og utilstrekkelige våpen for å forsvare Norge, du vet hvordan det var å miste kamerater i kamp, i kamp for å forsvare Norge. Du kjente på maktesløsheten og forbitrelsen over utilstrekkelige forsvarsbudsjetter som medførte at dine kamerater måtte dø. De døde på grunn av politisk vanstyre av Forsvaret.

Unnskyld morfar, for at jeg har ikke vært flinkere som offiser. Hadde jeg vært en flinkere offiser så kanskje jeg hadde blitt valgt ut til å delta i forsvarssjefens fagmilitære råd. Hadde jeg vært en flinkere offiser så kunne jeg kanskje gitt forsvarssjefen andre – og kanskje bedre råd. Kanskje, morfar …

For, morfar, jeg vet at dyktige offiserer var med i forsvarssjefens fagmilitære råd, men det er ikke alltid det hjelper. Når det er for lite penger, eller pengene brukes feil, så hjelper det ikke alltid å være faglig dyktig. Det hjelper ikke å være best i verden, og fryktet av både venn og fiende. Og morfar, nå begynner jeg å bli ganske redd – redd for hva fremtiden bringer…

Da jeg begynte i militæret, morfar, så valgte jeg Marinen og MTB-våpenet. Dagens MTB-våpen er på mange måter et resultat av Englands flåte-ran i København året 1807. Etter flåteranet bygde lille Norge opp en skjærgårds-marine som utnyttet skjærgården på en slik måte at mange små- og billige enheter kunne kraft-samle for å nedkjempe eller skremme vekk en overlegen motstander.

Under og etter den kalde krigen har jeg vært ganske gode til krigføring i skjærgården, morfar, kanskje en av verdens beste. Dessverre har jeg ikke fortalt det til noen morfar. Jeg angrer på det nå! Jeg angrer på at jeg aldri har ønsket å stikke meg frem i media. Hadde jeg vært mer frempå og utadvendt kunne jeg fortalt flere hvor gode vi er til å utnytte skjærgården for å beskytte Norge. Jeg kunne fortalt hvor gode vi har vært til å samhandle med sjøheimevernet og kystjegerkommandoen. Jeg kunne fortalt om fantastiske menige, matroser og befal, som har en unik kompetanse i å utnytte skjærgården til vår fordel, en kompetanse som er unik i NATO. Men jeg redd alt dette snart er historie morfar. Og det irriterer meg, det irriterer meg kraftig! For morfar – jeg er en av verdens beste krigere i kystnære operasjoner, og uten meg og mine kamerater i sjøheimevernet og kystjegerkommandoen er Norges evne til selvforsvar veldig, veldig mye dårligere!

Click here to read the complete article