Varslerne risikerer å bli navngitt

I 2014 ble det oppdaget at det foregikk en islamisering av skolene i Birmingham. Birmingham bystyre varslet om en islamsk kampanje som pågikk på skolene. De mottok dokumenter som viste at ikke-muslimske lærere ble utsatt for fiktive anklager slik at islamske fundamentalister kunne få byttet dem ut med sine egne radikale lærere.

Den islamske kampanjen ble gitt navnet «Trojan Horse».

Byrådet i Birmingham mottok dokumentene i desember 2014 og meldte deretter fra til politiet og Utdanningsdepartementet.

Vi skrev om saken: Vil de berørte lærerne og rektorene som har blitt utsatt for press og falske anklager tørre å stå frem? Mange skoler er involverte i denne saken og flere tidligere saker skal ha blitt gjenopptatt av politiet som følge av rapporten om den Trojanske Hesten.

Nå vil de anklagede at de som meldte fra skal luftes offentlig med navn gjennom rettspapirene, selv om de ble lovet anonymitet. Dette har så langt blitt hindret ved hjelp av lærernes fagforening:

Rob Kelsall, from the National Association of Headteachers (NAHT), said the union was contacted by nine witnesses who gave statements to the government-commissioned inquiry by Peter Clarke. He said they all received letters on or around 22 December from lawyers acting for the Department for Education (DfE). He said the letters detailed that full transcripts of their evidence to the review – including their names – would be disclosed to both the teachers accused of professional misconduct and their lawyers at 16:00 GMT on 3 January.

En av lærerne som meldte fra om islamiseringen er redd for seg og familien hvis navnet blir kjent:

Although I’m anonymous, it’s clear some people involved know I was a witness, but I’m really worried if it’s published widely that myself and my family would become targets for extremists.

Regjeringen er blitt bedt om å gripe inn for å sikre anonymiteten til varslerne.

Click here to read the complete article