Verdt å vite om innvandring

En ikke-vestlig majoritet blir snart i stand til, helt legalt, å endre grunnloven, avskaffe demokratiet og kanskje dra sharia ned over hodet på kjønnskvotepratende feminister.

Nylig meddelte Stine Bosse (sosialdemokrat og bedriftsleder i Danmark. red.anm) offentligheten (Ræson, 27.7.2015), at integrasjonsminister Inger Støjbergs innvandringspolitikk gir henne en dårlig smak i munnen. Slike uttalelser bringer Bosse i selskap med andre gode dansker, som benytter uttrykk som »mugne kjellermennesker« og »stuerene blir dere aldri«.

Europaparlamentsmedlem Jens Rohde ergrer seg over Støjbergs »quickfix-forsøk« og ser heller en felles europeisk fordelingsnøkkel for flyktninger som kommer til Europa. Liksom Bosse er den radikale Andreas Steenberg også redd for å skade Danmarks omdømme.

Stine Bosse anbefaler Støjberg å personlig  besøke flere av jordens plagede områder, prate mer med de som »akkurat vet hva som foregår«, dvs. »hardtarbeidende EU- og FN-folk«, og at Danmark burde investere mer i Afrika.

Som tungvekter innen næringslivet refser Stine Bosse også regjeringen for ikke å ville »tiltrekke mennesker fra alle deler av verden hit til landet«.

Tidligere sjefredaktør Knud Vilby går videre: »Vi er nødt til å si ja til ikke-vestlig innvandring … uten innvandring dør Europa … vi skal slutte med å sortere folk, slik Venstre ønsker det. Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg skal slutte å drømme og i stedet lære å håndtere ikke-vestlige verdisett (Ræson, 31.7.2015)«.

Det er med andre ord fundamental uenighet om adskillige vesentlige aspekter av innvandringen og dens betydning. Hertil kommer det at kun få inndrar den relevante forskning i den offentlige diskusjon, og de som gjør det blir ofte uglesett. La oss likevel kort oppsummere noen vesentlige sannheter.

Professor P.C. Matthiessen og dr.phil. G.V. Mogensen, begge forskningsmessige kapasiteter, sa tre dager før det forrige valg at vi allerede har passert det maksimum for innvandring av borgere fra underutviklede land, som Danmark kan tåle uten å ta alvorlig skade (min fremheving; Berlingske, 15.6.2015). Hva består så denne skaden av?

Forskning innen området psykometri viser at gjennomsnittintelligensen i Afrika ligger mellom 68 og 72 IQ-poeng. Atferdsgenetikken viser, at IQ er 60-80 prosent arvelig. Differentialpsykologien viser at vi ikke kan øke den generelle råintelligensfaktor. Utdannelses- og næringslivpsykologien viser at mennesker med IQ lavere enn 90 har store vanskeligheter med å skaffe seg en utdannelse, en god jobb og å forsørge seg og sine (uansett rase og kjønn).

Ved å kombinere demografi med psykometri (intelligent demografi) konstaterer vi at gjennomsnitt-IQ for innvandrere til Danmark ligger omkring 86 – med fallende tendens over tid. Kvinner med lav IQ får omtrent fire barn, hvor kvinner med høy IQ får færre barn og så sent i livet at deres andel av befolkningen svinner for hver ny generasjon.

Click here to read the complete article