VG: UD-byråkrater slår alarm om flyktningsituasjonen

Flyktningstrømmen til Norge og Europa stanser ikke selv om det skulle bli fred i Syria, varsler to toppbyråkrater i et internt UD-notat.

I notatet som er utarbeidet av en avdelingsdirektør og en seniorrådgiver i Utenriksdepartementet (UD), skisseres et mørkt og dramatisk bilde av hvordan flyktningkrisen kan utvikle seg i tiden framover, skriver VG.

Forfatterne skriver blant annet at mye av det Europa har oppnådd «står på spill, og med det deler av grunnlaget for frihet og vekst i Europa og vårt eget land de siste tiårene.» De frykter blant annet en «splittelse nord-sør og øst-vest i EU», «styrking av ytterliggående krefter» og «sannsynlighet for nye terroranslag».

UDs eksperter tror ikke en fred i Syria vil stanse flyktningstrømmen:

– Migrasjonspresset vil vedvare selv med de mest optimistiske scenarioer for bileggelse av konflikt og opprettelse av stabilitet i Syria, Irak og Afghanistan, skriver de.

Utenriksminister Børge Brende (H) ønsker ikke å la seg intervjue om innholdet i notatet, som er datert 28. januar.

– Utkastet VG sitter på er et internt arbeidsdokument som verken er gjennomgått eller godkjent i departementets ledelse. Utenriksministeren har eksempelvis ikke mottatt dokumentet, sier UDs kommunikasjonssjef, Frode Andersen.

Click here to read the complete article