VI KREVER FOLKEAVSTEMNING OM HANDELSAVTALENE TISA/TTIP

Til: politikerne

BESKRIVELSE
Norge i samarbeid med EU, er i ferd med å etablere frihandelsavtaler til fordel for finanssektoren, store investorer og multinasjonale selskaper på bekostning av arbeidstakere, forbrukere og vanlige borgere.

Gjennom EØS-avtalen vil TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) bli innført også i Norge, enten vi vil eller ikke. Når det gjelder TISA (Trade in Services Agreement) forhandlar Norge direkte med de 49 andre TISA-landene.

Tisa er en frihandelsavtale for tjenester som vil vil presse frem konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, det hindrer regulering av finanssektoren og undergraver personvernlovgivning på nett.

TTIP, en fri handelsavtale mellom Eu og USA, gir store selskaper rett til å saksøke stater for lovverk som skader <>.

STOPP TISA/TTIP er en uavhengig gruppe som vil opplyse folket, og hindre innføring av TISA og TTIP i NORGE.
I Norge kan det best oppnås ved å si NEI til EU, NEI til EØS, og arbeide for at Norge i stedet frohandler frem egen handelsavtaler utenfor EØS.

Signeres av: vårhild hoholm

Click here to read the complete article