VIDEO: Innvandrere i Oslo: «Vi nærmer oss Malmø-tilstander»

Politikere og myndigheter har i snart 40 år radbrukket Oslo på kryss og tvers med masseinnvandring og mislykkede politiske fantasier om det flerkulturelle paradiset. Nå viser det seg at realiteten er ghettofisering, opptøyer, narkotikaproblemer, kriminelle gjenger og våpen som flyter fritt.

Barn helt ned i 11-års alderen selger narkotika og ikke sjelden finner politiet i hovedstaden 15-åringer med skarpladde pistoler under jakka. NRK og Anders Magnus gir oss et innblikk i en hovedstad som snart eksploderer.

NRK-reportasjen tar for seg bydelene Søndre Nordstrand, Stovner og Grorud. Bydeler der nordmenn nå er i mindretall. I forhold til bydel Nordstrand som «kun» har en innvandrerandel på rundt 15 prosent, er tallene svært skremmende.

Ifølge NRK fortviler foreldrene og ber storsamfunnet å gripe inn for å stoppe narkotikahandelen og skytingen som setter skrekk i befolkningen.

De tre innvandrertette bydelene har blant annet dobbelt så mange sosialhjelpsmottakere som resten av Oslo og hele tre ganger så mange som bydel Nordstrand.

Tallene viser også at de tre bydelene har dobbelt så mange barnevernstiltak som Oslo og fire ganger så mange som Nordstrand.

Når det gjelder skoletall så er frafallet på hele 30 prosent i de tre bydelene, mens tallet for Oslo er 22 prosent. Bydel Nordstrand har 15 prosent. Det samme antallet som finnes innvandrere i bydelen.

NRK viser også en oversikt over de tre bydelene som viser at man nå opererer med et Oslo der etniske nordmenn har kommet i minoritet på kun 40 år med innvandring.

OSLO ER TAPT: Oslo som hovedstad er tapt for etniske nordmenn. Minst tre bydeler har allerede en majoritet av innvandrere og ytterligere tre vil bli det innen få år. Oslo som helhet vil ha en minoritet av nordmenn innen år 2040.

Click here to read the complete article