Vil fengsle øko-bonde for å ha solgt melk

Påtalemyndigheten mener øko-bonde Gustaaf Koot i Holmestrand ikke tar regelverket på alvor. Derfor ble det lagt ned påstand om fengselsstraff for å ha solgt upasteurisert melk.

– Jeg snakker ikke om upasteurisert melk. For meg er det melk, sa Gustaaf Koot da saken mot ham startet i Nordre Vestfold tingrett mandag.

Øko-bonden kom til Norge fra Nederland for å drive økologisk jordbruk. Han mener upasteurisert melk har klare helsegevinster og at Mattilsynet gir et skremmebilde av denne melken. Mattilsynet mener derimot at ubehandlet melk har en større risiko for bakterier og at lovverket er laget for å sikre trygg mat.

Koot står nå tiltalt for å ha solgt rundt 7.000 liter upasteurisert melk, blant annet gjennom såkalte melkeringer. Koot erkjenner at han har solgt melken, noe han mener han er i sin fulle rett til å gjøre.

Mattilsynet er av en annen oppfatning. Etter en artikkel i Dagens Næringslivs helgemagasin D2 i februar 2015 hvor Koot er intervjuet, ble han politianmeldt av Mattilsynet.

Hva er tilfeldig?

Lovverket sier det er påbudt å varmebehandle, altså pasteurisere, all melk for konsum i Norge. Det åpnes likevel for salg fra gård, dersom det er tilfeldig og ikke bærer preg av butikkvirksomhet.

– Tilfeldig salg kan ikke være at noen snubler over et melkespann og bestemmer seg for å kjøpe, sa Gustaaf Koot i retten.

Koots forsvarer, advokatfullmektig Preben Askø, mener forskriften er uklar. Med henvisning til Grunnloven om at ingen skal kunnes dømmes uten lov mener Askø er forskriften er så uklar at Koot ikke kan dømmes, uavhenig av hva intensjonen med forskriften er.

Påtalemyndigheten viser til at kundene har sendt bestillinger og har blitt fakturert for melk. Det viser at salget har vært organisert og derfor kan det kalles butikk, mente aktoratet.

– Her er det snakk om salg som er langt utover tilfeldig omsetning av melk, sa aktor, politiadvokat Tale Helgerød, i sin prosedyre.

Det er ingen rettspraksis på området. Det blir nå opp til Nordre Vestfold tingrett om hva som er tilfeldig og hva som bærer preg av butikkvirksomhet.

Vil ha fengselsstraff

Aktor Tale Helgerød sa i sin prosedyre at Koot gjerne må mene at regelverket er feil, men at dette ikke er riktig måte å vise det på.

– Dette viser bare at tiltalte ikke tar regelverket på alvor og at en bot derfor ikke vil være nok, sa Helgerød i retten.

Hun la ned påstand om 14 dagers betinget fengsel med to års prøvetid.

Click here to read the complete article